top of page

CADRUL LEGAL

 

 

Precis Project functioneaza ca agent de munca temporara, avand autorizatie de functionare seria A nr. 0000790, emisa de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

 

Codului Muncii...

 

ART. 87 - Definire

(1) Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara, presteaza munca in favoarea unui utilizator.

(3) Agentul de munca temporara este societatea comerciala autorizata de Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale, care pune provizoriu la dispozitie utilizatorului personal calificat si/sau necalificat pe care il angajeaza si il salarizeaza in acest scop. Conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Utilizatorul este angajatorul caruia agentul de munca temporara ii pune la dispozitie un salariat temporar pentru indeplinirea unor anumite sarcini precise si cu caracter temporar.

 

ART. 88 – Misiunea de munca temporara

Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara doar pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar, denumita misiune de munca temporara, si numai in urmatoarele cazuri:

      a) pentru inlocuirea unui salariat al carui contract individual de munca este suspendat, pe durata suspendarii

      b) pentru prestarea unor activitati cu caracter sezonier

      c) pentru prestarea unor activitati specializate ori ocazionale

 

ART. 90 – Contractul de punere la dispozitie

Agentul de munca temporara pune la dispozitie utilizatorului un salariat angajat prin contract de munca temporara, in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat in forma scrisa.

bottom of page